Innovativa blev i 2010 etableret som en ressourceudviklende virksomhed for misbrugsbehandlingen i det Inkluderende Terapeutiske Samfund (ITS). Herudover er vi en forlags- og konsulentvirksomhed, som hjælper enkeltpersoner og virksomheder med udviklingen af
virksomhedskultur, alkohol- og rusmiddelpolitik, publikationer og webdesign.

Læs mere om forlaget
Læs mere om konsulent tilbudene
Læs mere om webdesign